Contact|
20 juni 2024 | Amsterdam
Kom naar ons congres dat draait om veilige zorg en Professionele Zeggenschap. De urgentie hiervoor is groot, en dat blijkt uit alarmerende cijfers. In 2019 zijn naar schatting 1018 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overleden als gevolg van zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dit betekent dat patiënten schade opliepen of zijn gestorven door fouten in behandelingen en zorgprocessen.

Het congres biedt op basis van praktijkvoorbeelden inzicht en instrumenten waarom professionele zeggenschap leidt tot een aanzienlijke betere patiënt- en cliëntveiligheid. De sprekers gaan nadat het thema veiligheid kort is toegelicht in op drie kernvragen:

  • Wie is verantwoordelijk wie vervult welke rol en hoe vul je professionele zeggenschap in)?
  • Hoe pak je het aan (welke praktijkvoorbeelden zijn toe te passen)?.
  • Hoe zorg je voor samenhang (hoe ziet de balans tussen eigen professionele verantwoordelijkheid en gedeelde (bestuur, management, professionals, patiënten/cliënten) verantwoordelijkheid er uit)?

Gratis boek bij deelname!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het boek Het huis van de professionele zeggenschap: de route naar verpleegkundig leiderschap van o.a. spreker Roland Peppel en partner Harry Woldendorp.

Professionele zeggenschap

Voor:

Dit congres is bedoeld voor iedereen die een verantwoordelijke positie inneemt m.b.t. tot patiënt- en cliëntveiligheid: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen (betrokken in een VAR of VSB), specialisten ouderengeneeskunde, opleiders, bestuurders van zorginstellingen, toezichthouders van zorginstellingen, zorgverzekeraars, beleidsbepalers (IGJ, Zorginstituut) en dit in samenspraak met patiënten en cliënten.

 

Doel

Leer tijdens het congres van experts en koplopers hoe u met uw zorgorganisatie de transitie maakt naar professionele zeggenschap om daarmee de veiligheid van de zorg te borgen. Uitgangspunt is dat gezamenlijk handelen tot een betere veiligheid leidt. Op het eind van het congres willen we komen tot een actie-agenda die meetbaar tot betere veiligheid leidt.  Het congres heeft tot doel te komen tot een doorbraak bij de versnelling van bestaande oplossingen. Immers: de oplossingen zijn er al. Het actieprogramma biedt een kader om belemmeringen op te ruimen en oplossingen direct in te voeren. Vertrekpunt is dat professionele zeggenschap essentieel is om oplossingen door te voeren.

Congres 29 februari 2024