Contact|

Professionele zeggenschap: de oplossing voor patiënt- en cliëntveiligheid


20 juni 2024 | Amsterdam

De urgentie voor veilige zorg is groot

Kom naar ons congres dat draait om veilige zorg en Professionele Zeggenschap. De urgentie hiervoor is groot, en dat blijkt uit alarmerende cijfers. In 2019 zijn naar schatting 1018 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overleden als gevolg van zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dit betekent dat patiënten schade opliepen of zijn gestorven door fouten in behandelingen en zorgprocessen.

 

Deze cijfers zijn afkomstig uit de vijfde meting van de Monitor Zorg gerelateerde schade.

Helaas is de omvang van potentieel vermijdbare sterfte sinds 2015/2016 gelijk gebleven, ondanks eerdere successen in het terugdringen ervan door het VMS veiligheidsprogramma. Uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health Research Institute blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen verder te verbeteren.

Veilige zorg is cruciaal, want het betekent dat patiënten geen schade ondervinden tijdens hun zorgtraject. Het is essentieel om reeds bestaande oplossingen te versnellen. Een goed voorbeeld hiervan is het 'Magnet-model', dat aantoont dat zorggerelateerde schade aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Kenmerkend aan ‘Magnet-zorgorganisaties’ is de organisatiebrede verankering van Professionele Zeggenschap. Een optimale interprofessionele samenwerking, ondersteunende organisatieprocessen en structuren, duidelijk belegde verantwoordelijkheden, congruente beleidsterreinen en de afstemming met de externe partijen zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid.

Waarom kiezen zorgorganisaties nog niet massaal voor deze aanpak? De oorzaken van potentieel vermijdbare schade en sterfte zijn divers en omvatten menselijke, organisatorische, technische en patiëntgerelateerde factoren. Laten we tijdens het congres samen ontdekken hoe we gezamenlijk de verbetermogelijkheden die er zijn, kunnen oppakken. Ben jij werkzaam in een zorgorganisatie, een opleidingsinstituut, bij de inspectie, in de politiek, een koepelorganisatie, een kwaliteitsorganisatie of op een andere manier betrokken bij de zorg; hoe kan jij en jouw organisatie bijdragen aan echt terugdringen van zorggerelateerde schade?

Gedurende het congres werken we samen met de sprekers toe naar een concrete actie-agenda die meetbaar tot betere veiligheid leidt.

Mis dit congres niet, want het is een unieke kans om bij te dragen aan een betere en veiligere gezondheidszorg voor iedereen!