Contact|

Professionele zeggenschap: de oplossing voor patiënt- en cliëntveiligheid


20 juni 2024 | Amsterdam

Focus op betere patiënt- en cliëntveiligheid

Het congres biedt op basis van praktijkvoorbeelden inzicht en instrumenten waarom professionele zeggenschap leidt tot een aanzienlijke betere patiënt- en cliëntveiligheid. De sprekers gaan nadat het thema veiligheid kort is toegelicht in op drie kernvragen:

  • Wie is verantwoordelijk wie vervult welke rol en hoe vul je professionele zeggenschap in)?
  • Hoe pak je het aan (welke praktijkvoorbeelden zijn toe te passen)?.
  • Hoe zorg je voor samenhang (hoe ziet de balans tussen eigen professionele verantwoordelijkheid en gedeelde (bestuur, management, professionals, patiënten/cliënten) verantwoordelijkheid er uit)?

 

De praktijkvoorbeelden worden in interactie met de aanwezigen uitgewerkt in een actieagenda  2024 en 2025. Nadrukkelijk staat hierin ook de positie van cliënten en patiënten centraal. Daarbij is e4en verbinding met het Landelijk Actieplan Zeggenschap en het programma Tijd voor Verbinding. De volgende stap in patiëntveiligheid.  De uitkomsten van het congres vertalen zich in een actieplan:

  • Werkbare oplossingen
  • Handvatten voor implementatie (stappenplan)
  • Stappenplan

 

Binnen het congres wordt tevens inzicht gegeven in hoe veiligheid eigenlijk werkt. Daarbij wordt niet alleen van uit het perspectief van de zorg gekeken, maar ook vanuit een ander domein. Ook dit leidt tot concrete oplossingen. Het gaat dus niet alleen om het inrichten van effectieve processen, maar juist ook om het realiseren van uitkomstenDe deelnemers aan het congres zijn in staat op basis van deze uitkomsten een actie agenda voor de eigen organisatie op te stellen.