Contact|

Professionele zeggenschap: de oplossing voor patiënt- en cliëntveiligheid


20 juni 2024 | Amsterdam

Voorwaarden

Organisatie

Het programma van het Congres Professionele Zeggenschap is ontwikkeld door Harry Woldendorp i.c.m. collega's van CC-zorgadviseurs in samenwerking met Uitgeverij SWP.  De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en Plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in Van der Valk Zuidas in Amsterdam.
 

Prijs

De prijs voor fysieke deelname bedraagt € 369,- excl. btw. Dit is inclusief lunch, consumpties, het boek Het huis van de professionele zeggenschap en congresmateriaal. Deelname op locatie bestaat uit:
  • toegang tot het congres in Amsterdam én
  • persoonlijke login voor website met opgenomen lezingen (video's zijn voor deelnemers 14 dagen beschikbaar om terug te kijken, zodra de opnames gereed zijn).
 
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studenten: studenten ontvangen € 99,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

 

 

 

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

 

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 20 mei 2024 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 1 juni en 10 juni 2024 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 10 juni 2024 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.


Algemene Voorwaarden

Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

 

Contact

Programmering
Roland Peppel, Harry Woldendorp van cczorgadviseurs.nl
Paul Roosenstein, planning@logacom.com
 
Congrescoördinator/Backoffice:
Mariska Witteveen
 
Publiciteit en promotie
Nadine Campman
 
Nadere informatie
Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364